Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van www.devolendammer.nl / Vishandel Molenaar gevestigd te IJmuiden

1.1 Om uw bestelling optimaal te kunnen bereiden willen wij de bestelling uiterlijk 2 uur voor de afhaaltijd binnen hebben!
Na 17:15 uur kunnen geen bestellingen meer afgehaald worden, bezorgen doen wij tot 18:00 uur en later in overleg. bestellingen die op de zelfde dag afgehaald worden als dat ze geplaatst zijn moeten dus om 16:15 uur binnen zijn. Op zaterdag is dit 1 uur eerder dus om uiterlijk om 13:00 uur geplaatst = 16:00 afhalen / bezorgen 18:00 uur. Zondag bezorgen wij alleen visschotels, indien anders graag in overleg.


1.2 Als wij niet bij machte zijn om uw bestelling te leveren stellen wij U zo spoedig mogelijk op de hoogte. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren indien we deze niet kunnen verwerken of uitvoeren. Hieruit vloeit voor ons geen enkele aansprakelijkheid voort. Wel zullen wij in dat geval eventuele reeds vooraf betaalde bedragen aan u restitueren.


1.3  Het kan voorkomen dat prijzen en/of uiterlijke kenmerken van producten niet juist worden weergegeven als gevolg van druk- en/of zetfouten. Wanneer een dergelijk geval zich voordoet gelden de werkelijke prijzen en uiterlijke kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutieve informatie.


1.4  De website/-winkel van www.devolendammer.nl / Vishandel Molenaar wordt met regelmaat aangepast. Mocht u fouten op onze website/-winkel ontdekken, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons hiervan op de hoogte brengt door een e-mail te sturen aan info@devolendammer.nl


1.5  Al onze goederen zijn natuurlijke producten en worden op ambachtelijke wijze bereid, getoonde producten kunnen iets afwijken. Hierop kan geen aanspraak worden gemaakt.